Zahraničné spoločnosti

Zahraničné spoločnosti

V rámci služieb v oblasti zakladania spoločností, poskytuje naša spoločnosť aj komplexné služby pri zakladaní zahraničných spoločností po celom svete, či už v krajinách s klasickým daňovým systémom (tzv. Onshore spoločnosti) alebo v krajinách so zvýhodneným daňovým systémom - Daňové raje (tzv. Offshore spoločnosti).

Pri zakladaní spoločnosti v zahraničí sme pripravení poskytnúť Vám aj kompletné poradenstvo pri vedení zahraničného účtovníctva, otváraní bankových účtov v zahraničí a administratívnu podporu zahraničnej spoločnosti.

Zakladanie zahraničných spoločností poskytujeme v nasledovných krajinách

Belize, Bristké panenské ostrovy, Cyprus, Gibraltar, Hong Kong, Panama, Seychelly, Švajčiarsko, USA, Veľká Británia

Offshore zahraničné spoločnosti - Daňové raje

Offshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje. V daňových rajoch je zdanenie spoločností väčšinou vo forme paušálneho poplatku vo výške niekoľko sto Eur. Vo väčšine z týchto destinácií nie je potrebné ani vyhotovovať daňové priznanie a audit príjmov.

Výhody vlastníctva offshore spoločnosti


Onshore zahraničné spoločnosti - Štandardné jurisdikcie

Onshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách s klasickým daňovým systémom. Pojem onshore sa zaužíval ako opozitum pojmu offshore, ktoré označuje spoločnosti z daňových rajov.

Výhody vlastníctva onshore spoločnosti


Spoločnosti v Českej republike

V rámci služieb zakladania spoločností v zahraničí ponúka PREMIUM Consulting zakladanie spoločností aj v Českej republike. Našim klientom poskytujeme plnú súčinnosť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj akciovej spoločnosti. Pomôžeme Vám pripraviť všetky papierové formality ako aj zriadiť registračné sídlo na území Českej republiky.

Kontaktujte nás