READY-MADE spoločnosti

Ponúkame spoločnosti registrované na DPH. Kontaktujte nás pre aktuálnu ponuku.

Klienti, ktorí potrebujú začať podnikať okamžite a nechcú prechádzať procesom zakladania novej spoločnosti majú možnosť zakúpiť už existujúcu spoločnosť, tzv. READY-MADE.

Pri kúpe existujúcej spoločnosti môžete podnikať v podstate ihneď po podpise potrebných dokumentov na prevod 100% obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia. Po tomto úkone sa stávate novým majiteľom a konateľom spoločnosti, čiže ju vlastníte a môžete za ňu okamžite konať.

Zárukou kvality je aj množstvo spokojných klientov.

Pri READY-MADE spoločnostiach garantujeme, že:

Všetky spoločnosti sú pripravené na prevod a môžu byť Vaše už behom niekoľkých hodín!

Ponuka ready-made spoločností

Názov spoločnosti Krajina IČO DPH Cena Rezervácia
HAWAX s. r. o. SR 52 899 357 nie 444 € Rezervovať
TUSAMON s. r. o. SR 52 978 443 nie 444 € Rezervovať
SOFFISS s. r. o. SR 52 978 478 nie 444,- € Rezervovať
BROWA s. r. o. SR 52 818 284 nie 444,- € Rezervovať
FAWIX s. r. o. SR 52 886 646 nie 444 € Rezervovať
LUXINO s. r. o. SR 52 899 209 nie 444,- € Rezervovať
SELESI s. r. o. SR 52 899 055 nie 444,- € Rezervovať

Cena za predaj spoločnosti zahŕňa:

Kontaktujte nás